dirbame 24/7
1

Kelionių užsakymų sąlygos

Bendrosios sąlygos 
Svetainė priklauso, ją administruoja ir keliones parduoda UAB „Oro guru“ (prekės ženklas AirGuru), įmonės kodas 303085667, PVM kodas: LT100008021312, Sodų g. 4, Vilnius, tel. nr. +370 (700) 22820.

SVARBU: AirGuru svetainėje siūlomas keliones organizuoja skirtingi licencijuoti kelionių organizatoriai, todėl Turizmo paslaugų teikimo sąlygos gali skirtis priklausomai nuo kelionių organizatoriaus. Konkrečias Jūsų užsakomos kelionės sąlygas rasite kelionės užsakymo proceso metu. Apmokant kelionę privaloma šias sąlygas perskaityti ir su Jomis sutikti.

Kelionių organizatoriaus UAB „Oro guru“ įsipareigojimai apdrausti 450000.00 EUR sumai AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ ir ADB „Gjensidige“ draudimo polisų nr: LT24-KOFG-00000009-5, LT24-KOFG-00000063-3,  GJELT 4184864. Galioja iki 2024 lapkričio 15 d.

NUOLAIDOS KODŲ PANAUDOJIMO TAISYKLĖS

1. Nuolaidos kodas – tai speciali raidžių arba skaičių kombinacija, leidžianti įsigyti www.AirGuru.lt esančias paslaugas dar pigiau! Nuolaidos kodai gali turėti ribotą galiojimo laiką, kuris yra nurodomas kartu su siunčiamu nuolaidos kodu.
2. Nuolaidos kodus galima gauti www.AirGuru.lt rengiamų akcijų metu. Nuolaidos kodai gali būti atsiunčiami SMS žinute, el. laišku, padiktuojami per radiją ar kitose medijų platformose.
3. Nuolaidos kodą galima panaudoti vieną kartą. 
4. Nuolaidos kodas galioja užsakymams atliekamiems internetu.
5. Nuolaidos kodą galima panaudoti tik užsakymo metu, po atlikto užsakymo nuolaidos kodo panaudoti negalima.
6. Nuolaidos kodas negalioja papildomoms prie užsakymo pridėtoms paslaugoms.
7. Nuolaidos kodas gali turėti kitų sąlygų (galioti tik tam tikroms kryptims ar tam tikriems pasiūlymams), kurios nurodomos kartu su skelbiamu nuolaidos kodu.
8. Nuolaidos kodas į grynuosius pinigus nekeičiamas, jo galiojimo laikas nepratęsiamas.

DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS IR TAISYKLĖS
1. Konkursas – tai AirGuru periodiškai skelbiamas žaidimas, kuriame atsitiktiniu būdu išrenkamas laimėtojas.
2. Konkurse dalyvauti galima įvykdžius visas jame nurodytas sąlygas. (Pvz: užprenumeravus naujienlaiškį, pasidalinus įrašu ir t.t.)
3. Dalyvauti konkurse galima tik su viena, aktyviai naudojama ir atitinkančia asmens tapatybę anketa, el. paštu, tel. nr.
4. Dalyvaujantys konkurse neįsipareigoja pirkti jokių produktų ar paslaugų.
5. Dalyvaujantys konkurse sutinka kad jų duomenys (foto nuotrauka, vardas, pavardė) gali būti skelbiami viešai.
6. Konkursas vyksta iki tam tikros nurodytos datos.
7. Nugalėtojai skelbiami viešai socialinių tinklų paskyrose.
8. Bet koks nesąžiningas dalyvavimas ar šių sąlygų bei taisyklių pažeidimas pašalina žaidimo dalyvį iš esamo, bei visų ateityje rengiamų konkursų.
9. Konkurso sąlygas AirGuru gali keisti be atskiro pranešimo.
10. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus visi konkurso laimėtojai privalo nurodyti informaciją apie gautą prizą VMI mokesčių deklaracijoje. (Loterijas organizuojantys juridiniai asmenys kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio (ketvirčio) pirmo mėnesio 15 d., loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijas privalo pateikti VMI ir apskaičiuotą mokestį (išskyrus vienkartinį mokestį už licencijos organizuoti azartinius lošimus išdavimą) sumokėti į biudžetą. Daugiau informacijos

Žemiau - UAB ORO GURU (prekės ženklas AirGuru) organizuojamų kelionių sąlygos:

Pasirašydamas sutartį arba apmokėdamas avansinį arba galutinį mokestį už paslaugas, turistas patvirtina, kad jis yra informuotas:

DĖL ASMENS DOKUMENTŲ GALIOJIMO

Vykstant į užsienį turistas privalo turėti tinkamą kelionės dokumentą. Asmens tapatybės kortelė yra tinkama tik keliaujant ES ribose. Vykstant į ES nepriklausančias šalis, turistas privalo turėti pasą, galiojantį ne trumpiau nei 6 mėn. nuo grįžimo iš kelionės.

Standartinės informacijos teikimo FORMA, kai sudaroma organizuotos turistinės kelionės sutartis su kelionių organizatoriumi AirGuru / UAB „Oro Guru“; 

ORGANIZUOTOS TURISTINĖS KELIONĖS SUTARTIES STANDARTINĖS SĄLYGOS

 1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
 2. 1. Kelionių organizatorius įsipareigoja:
 3. 1. 1. Užtikrinti keliautojui (-ams) visų sutartyje nurodytų paslaugų tinkamą teikimą, atsižvelgdamas į keliautojo teisėtus lūkesčius, nepaisant to, ar tas paslaugas turi teikti pats kelionių organizatorius ar kiti turizmo paslaugų teikėjai. Katalogas ar kita kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas organizuotos turistinės kelionės sutarties priedas. Kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.airguru.lt skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija apie viešbučius, jų kategorijų, paslaugų ir pramogų juose pasikeitimus po organizuotos turistinės kelionės sutarties sudarymo.
 4. 1. 2. Nesurinkus minimalaus keliautojų skaičiaus (10 keliautojų, kai viena iš sutartyje nurodytų paslaugų – kelionės vadovo paslauga; 2 keliautojų, kai kelionės vadovo paslauga neįsigyjama), pranešti keliautojui apie sutarties nutraukimą patvarioje laikmenoje ne vėliau kaip iki kelionės pradžios likus:
 5. 1. 2. 1. 20 dienų, jeigu kelionės trukmė yra ilgesnė negu 6 dienos;
 6. 1. 2. 2. 7 dienoms, jeigu kelionės trukmė yra ne trumpesnė negu 2 dienos ir ne ilgesnė negu 6 dienos;
 7. 1. 2. 3. likus 48 valandoms, jeigu kelionės trukmė yra trumpesnė negu 2 dienos.

Keliautojams tinkamai ir laiku pranešus apie sutarties nutraukimą ir grąžinus įmokėtus pinigus už kelionę, kelionių organizatorius neatsako už keliautojų patirtą žalą.

 1. 1. 3. Likus pakankamai laiko iki kelionės pradžios, pateikti keliautojui tokia forma, kaip buvo sudaryta sutartis arba kita keliautojo pasirinkta forma būtinus kvitus, kuponus, bilietus, informaciją apie numatytą išvykimo laiką ir, kai taikytina, registracijos terminą ir numatytą laukimo tarpinėse stotelėse, transporto jungčių ir atvykimo laiką. Kelionių organizatorius taip pat įsipareigoja suteikti informaciją apie transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančios valstybės taisykles), maitinimą. Pastaroji informacija gali būti skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.airguru.lt.
 2. 1. 4. Suteikti bendro pobūdžio informaciją apie kelionės šalies paso ir vizos reikalavimus, įskaitant apytikslę vizos išdavimo proceso trukmę, ir informaciją apie su sveikata susijusius formalumus (informaciją apie valstybių, į kurias vykstama, užkrečiamųjų ligų epidemiologinę būklę, privalomas ir rekomenduojamas profilaktikos priemones, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo tvarką) arba pateikti nuorodas į šią informaciją. Pastaroji informacija arba nuorodos į oficialius internetinius tinklapius, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.airguru.lt.
 3. 1. 5. Suteikti informaciją apie kelionių organizatoriaus vietinio atstovo, kelionių vadovo, kontaktinio centro ar kitos tarnybos, kurie suteikia keliautojui galimybę greitai susisiekti su kelionių organizatoriumi ir su juo bendrauti, kreiptis pagalbos, keliautojui susidūrus su sunkumais, arba pateikti pretenziją dėl netinkamo sutarties vykdymo ar sutarties nevykdymo, vardą ir pavardę arba pavadinimą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, fakso numerį. Jei tokių kelionių organizatoriaus atstovų nėra, keliautojui nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su nepilnamečiu vaiku ar atsakingu asmeniu nepilnamečio vaiko buvimo vietoje. Ši informacija skelbiama kelionių organizatoriaus interneto puslapyje www.airguru.lt.
 4. 1. 6. Suteikti informaciją apie neprivalomą arba privalomą draudimą išlaidoms, atsirandančioms keliautojui nutraukus sutartį, arba pagalbos, įskaitant keliautojo grąžinimą į pradinę išvykimo vietą, išlaidoms nelaimingo atsitikimo, ligos ar mirties atveju apmokėti. Pastaroji informacija arba nuorodos į oficialius internetinius tinklapius, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.airguru.lt.
 5. 1. 7. Keliautojo pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui. Jeigu keliautojas davė sutikimą, pateikti duomenys gali būti saugomi ir naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu informuojant keliautoją apie kelionių organizatoriaus siūlomas ir organizuojamas keliones.
 6. 1. 8. Be nepagrįsto delsimo suteikti keliautojui, kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą kelionės metu ar esant nenugalimos jėgos aplinkybėms:
 7. 1. 8. 1. teikti atitinkamą informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas, vietos valdžios institucijas ir konsulinę pagalbą;
 8. 1. 8. 2. padėti keliautojui pasinaudoti nuotolinio ryšio priemonėmis;
 9. 1. 8. 3. padėti rasti alternatyvių kelionės paslaugų.
 10. 1. 9. Kai kelionių organizatoriui atsiranda pareiga grąžinti keliautojui visus ar dalį keliautojo ar jo vardu sumokėtų pinigų už kelionę, grąžinti pinigus be nepagrįsto delsimo, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties nutraukimo dienos.

 

 1. 2. Keliautojas (-ai) įsipareigoja:
 2. 2. 1. Laiku sumokėti už kelionę sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais. Kelionių organizatoriaus interneto puslapyje www.airguru.lt skelbiamuose pasiūlymuose nustatoma apmokėjimo už kelionę tvarka, kurios privalo laikytis keliautojas. Keliautojas, atlikdamas mokėjimo pavedimą į kelionių organizatoriaus sąskaitą, mokėjimo paskirtyje turi nurodyti šios sutarties numerį, pavardę, kelionės kryptį ir kelionės datą. Pirkdamas kelionę išsimokėtinai, keliautojas privalo laikytis sutartyje numatytos apmokėjimo už kelionę tvarkos. Sutartyje nurodoma bendra kelionės kaina (įskaičiuoti visi mokesčiai, papildomos įmokos, rinkliavos ir kt. išlaidos) visiems sutartyje nurodytiems keliautojams. Į kelionės kainą neįskaičiuota paso, vizos, skiepų, papildomų draudimų įsigijimo kaina, kurių įsigijimu privalo pasirūpinti pats keliautojas, kurorto mokestis, mokamas atvykus į viešbutį.
 3. 2. 2. Laiku pateikti visą informaciją bei dokumentus, reikalingus kelionių organizatoriui įvykdyti šią sutartį.
 4. 2. 3. Laiku atvykti į kelionės pradžios vietą, laikytis kelionių organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo, laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Šia sutartimi įsigijus pervežimo iš viešbučio į oro uostą paslaugą, keliautojas turi būti išvykimo vietoje likus ne mažiau kaip 15 minučių iki kelionių organizatoriaus nurodyto pervežimo laiko pradžios.
 5. 2. 4. Vykstant į kelionę su vaiku (-ais), laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 patvirtinto Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo reikalavimų.
 6. 2. 5. Atlyginti kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius atlygina už jį atsakingas asmuo. Jeigu keliautojas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, ją reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai keliautojas kaltės neprisiima, kelionių organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Keliautojas neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
 7. 2. 6. Išvykstant iš Europos Sąjungos ribų turėti galiojantį pasą (mažiausiai 6 mėnesiai nuo kelionės pabaigos datos). Vykstant į Europos Sąjungos šalis keliautojas turi turėti asmens tapatybės kortelę arba pasą. Šis reikalavimas taip pat taikomas vaikiams iki 2 metų amžiaus.
 8. 2. 7. Keliautojas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus keliautojus – naudos gavėjus, kad kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi keliautojai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas bei pateikti jiems visą po sutarties sudarymo kelionių organizatoriaus siunčiamą informaciją.

 

 

 1. SUTARTIES NUTRAUKIMAS. ATSISAKYMAS
 2. 1.  Keliautojo teisė nutraukti sutartį:
 3. 1. 1. Keliautojas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti sutartį iki kelionės pradžios.
 4. 1. 2. Keliautojui nutraukus sutartį, kelionių organizatorius gali reikalauti iš keliautojo sumokėti pagrįstą sutarties nutraukimo mokestį, nustatytą sutartyje:
 5. 1. 2. 1. Sutarties nutraukimo mokesčio dydis priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios (išskyrus sutarties 2. 1. 2. 2 ir 2. 1. 2. 3 punktuose nurodytas išimtis):

Sutarties nutraukimo laikas

Kaina procentais nuo kelionės kainos

Daugiau kaip 45 d. iki išvykimo

50%

Nuo 44 iki 8 d. iki išvykimo

80%

7 dienos ir mažiau dienų iki išvykimo

100%

 

 1. 1. 2. 2. keliautojui nutraukus sutartį dėl kelionės, kuri apima keleivių vežimo paslaugą lėktuvu ir apgyvendinimo viešbutyje paslaugą, kai šios paslaugos parduodamas taikant tiesioginių paslaugų teikėjų akcijas/pasiūlymus/nuolaidas, sutarties nutraukimo mokestis yra lygus 100 % kelionės kainos;
 2. 1. 2. 3. keliautojui nutraukus sutartį dėl kelionės, kuri apima keleivių vežimo paslaugą, teikiamą reguliariuoju skrydžiu, skrydžių bilietų kaina nėra grąžinama.

Visais atvejais sutarties nutraukimo mokesčio dydis negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos.

Keliautojui atsisakius vykti į kelionę, kai dėl kelionės finansavimo jis yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį, jis privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius, kurie nustatyti aukščiau nurodytoje lentelėje, neviršijant maksimalios vienos kelionės kainos, o už vartojimo kredito sutarties nutraukimą keliautojas privalo atsiskaityti su vartojimo kredito davėju Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme ir/ar Vartojimo kredito sutartyje nustatyta tvarka.

 1. 1. 3. Keliautojas turi teisę nutraukti sutartį ir nemokėti sutarties nutraukimo mokesčio šiais atvejais:
 2. 1. 3. 1. jeigu kelionių organizatorius iki kelionės pradžios pakeičia sutarties sąlygas, o keliautojas per kelionių organizatoriaus nurodytą protingą terminą nesutinka su kelionių organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais, kai:
 3. 1. 3. 1. 1. kelionių organizatorius iki kelionės pradžios yra priverstas iš esmės pakeisti bet kurią iš pagrindinių kelionės paslaugų ir (ar) ypatumų;
 4. 1. 3. 1. 2. kelionių organizatorius negali įvykdyti sutartyje nurodytų specialių keliautojo reikalavimų;
 5. 1. 3. 1. 3. kelionių organizatorius pasiūlo padidinti kelionės kainą daugiau kaip 8 procentais pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.7521 straipsnį;
 6. 1. 3. 2. jeigu dėl keliautojo nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per keliautojo nustatytą protingą laikotarpį nepašalina trūkumų. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.7521straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais keliautojas gali prašyti sumažinti kelionės kainą arba atlyginti žalą;
 7. 1. 3. 3. jeigu kelionės tikslo vietoje ar visiškai greta atsiranda nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl kurių gali tapti neįmanoma vykdyti kelionę ar nuvežti keliautojus į kelionės tikslo vietą. Tokiu atveju keliautojas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai, tačiau jam nesuteikiama teisė papildomai gauti žalos atlyginimą.
 8. 1. 4. Keliautojas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 dienų atsisakyti ne prekybos patalpose (pvz., ekskursijų metu, išvykstamosios reprezentacijos ir t.t.) sudarytos sutarties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka ir turi apie tai pranešti kelionių organizatoriui Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatyta tvarka. Šis terminas negalioja nuotolinės prekybos sutartims (įsigijus kelionę internetu iš kelionės organizatoriaus svetainės).
 9. 1. 5. Jeigu kelionę įsigijo du keliautojai ir iki kelionės pradžios sutartį nutraukia vienas iš sutartyje nurodytų keliautojų, antrasis keliautojas, kuris keliaus vienas, privalo dar prieš išvykimą sumokėti papildomą mokestį už vienvietį kambarį.
 10. 2. Kelionių organizatoriaus teisė nutraukti sutartį:
 11. 2. 1. Kelionių organizatorius turi teisę iki kelionės pradžios nutraukti sutartį, grąžinti keliautojui visas už kelionę sumokėtas sumas ir atlyginti keliautojo patirtą žalą.
 12. 2. 2. Kelionių organizatoriui nutraukus sutartį keliautojo patirta žala neatlyginama šiais atvejais:
 13. 2. 2. 1. kelionę įsigijusių asmenų skaičius yra mažesnis nei sutarties 1. 1. 2 punkte nurodytas minimalus keliautojų skaičius ir apie tai keliautojas buvo informuotas sutarties 1.1.2 punkte nustatyta tvarka;
 14. 2. 2. 2. kelionių organizatorius negali įvykdyti sutarties dėl nenugalimos jėgos ir jis nedelsdamas iki kelionės pradžios praneša keliautojui apie sutarties nutraukimą.

 

 1. KELIONĖS KAINOS KEITIMAS
 2. 1. Kelionių organizatorius po sutarties sudarymo turi teisę didinti kelionės kainą. Kelionės kainos didinimas galimas tik tuo atveju, kai jį tiesiogiai lemia pasikeitęs (-usi):
 3. 1. 1. keliautojų vežimo kaina dėl degalų ar kitų energijos šaltinių išlaidų;
 4. 1. 2. su į sutartį įtrauktų paslaugų, susijusių mokesčių ar rinkliavų (pavyzdžiui, keliautojo rinkliava, oro uosto mokesčiai ir kt.), kuriuos taiko tretieji asmenys, tiesiogiai nedalyvaujantys vykdant kelionę, dydis;
 5. 1. 3. su kelione susijusios valiutos keitimo kursas.
 6. 2. Kelionių organizatorius patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai informuoja keliautoją apie kainos padidinimą likus ne mažiau kaip 20 dienų iki kelionės pradžios, nurodydamas kainos padidėjimo priežastis ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas.
 7. 3. Jeigu kelionės kainos padidinimas viršija 8 procentus galutinės kelionės kainos, keliautojas turi teisę nutraukti sutartį ar pasirinkti kelionių organizatoriaus siūlomą alternatyvią kelionę.
 8. 4. keliautojas po sutarties sudarymo turi teisę reikalauti sumažinti kelionės kainą šiais atvejais:
 9. 4. 1. sumažėjus sutarties 3. 1. punkte nurodytoms išlaidoms po sutarties sudarymo, bet iki kelionės pradžios;
 10. 4. 2. dėl netinkamo sutarties vykdymo, nebent kelionių organizatorius įrodo, kad sutartis vykdoma netinkamai dėl keliautojo kaltės;
 11. 4. 3. kai dėl siūlomų alternatyvių paslaugų kelionė tampa žemesnės kokybės, nei nurodyta sutartyje;
 12. 4. 4. jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba keliautojas jų atsisako pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.754 straipsnio 5 dalį;
 13. 4. 5. jeigu dėl keliautojo nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per keliautojo nustatytą pagrįstą laikotarpį nepašalina trūkumų.
 14. 5. Sumažinus kelionės kainą, kelionių organizatorius turi teisę iš keliautojui turimos sugrąžinti sumos išskaičiuoti faktines administracines išlaidas. Keliautojo prašymu kelionės organizatorius turi pateikti tokių administracinių išlaidų pagrindimą.

 

 1. KITŲ SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS
 2. 1. Kelionių organizatorius iki kelionės pradžios vienašališkai turi teisę keisti kitas sutarties sąlygas, kuomet:
 3. 1. 1. pakeitimai nėra esminiai;
 4. 1. 2. kelionių organizatorius keliautojo pageidaujama forma patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai pateikė keliautojui informaciją apie pakeitimus.
 5. 2. Kelionių organizatorius be nepagrįsto delsimo patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai turi pateikti keliautojui informaciją apie:
 6. 2. 1. siūlomus sutarties pakeitimus;
 7. 2. 2. protingą terminą, per kurį keliautojas turi informuoti kelionių organizatorių apie savo sprendimą;
 8. 2. 3. pasekmes, jei keliautojas neatsakytų per kelionių organizatoriaus nurodytą terminą;
 9. 2. 4. alternatyvią kelionę ir jos kainą, kai tokia kelionė pasiūloma.
 10. 3. Keliautojas turi teisę savo pasirinkimu per kelionių organizatoriaus nurodytą protingą terminą sutikti su kelionių organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais ar nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio.
 11. 4. Keliautojui nutraukus sutartį, kelionių organizatorius gali keliautojui pasiūlyti lygiavertę ar aukštesnės kokybės kitą kelionę. Jei dėl sutarties pakeitimų ar pasirinktos alternatyvios kelionės suprastėja kelionės kokybė ar sumažėja jos kaina, keliautojas turi teisę reikalauti grąžinti sumažėjusios kainos skirtumą.
 12. 5. Po sutarties sudarymo abiejų šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama bet kuri sutarties sąlyga.

 

 1. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS
 2. 1. Keliautojas turi teisę perleisti savo teisę į kelionę kitam asmeniui, kuris įgys visas keliautojo teises ir pareigas pagal sutartį, jeigu iki kelionės pradžios kelionių organizatoriui pateikia pagrįstą pranešimą. Keliautojo pranešimas visais atvejais laikomas pagrįstu, jeigu jis pateiktas ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki kelionės pradžios.
 3. 2. Kelionių organizatorius informuoja keliautoją, perleidžiantį savo teisę į kelionę kitam asmeniui, apie faktines sutarties perleidimo išlaidas ir pateikia jas pagrindžiančius įrodymus. Tos išlaidos turi būti pagrįstos ir neviršyti kelionių organizatoriaus dėl sutarties perleidimo patirtų faktinių išlaidų.
 4. 3. Teisę į kelionę perleidžiantis keliautojas ir kitas asmuo kelionių organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą atsako solidariai.
 5. 4. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t.y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios jau neleidžiama užsakyti ir/ar keisti vietos transporto priemonėje, viešbutyje ir (ar) gauti vizos naujo asmens vardu), apie tai nurodoma sutartyje.

 

 1. ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ
 2. 1. Kelionių organizatorius atsako už bet kokius techninius užsakymo sistemos trūkumus, kurių atsirado dėl jo kaltės sudarant sutartį ir už bet kokias užsakymo proceso metu padarytas klaidas. Atsakomybė netaikoma, kai užsakymo klaidos atsirado dėl keliautojo kaltės arba jas sukėlė nenugalimos jėgos aplinkybės.
 3. 2. Kelionių organizatorius privalo be nepagrįsto delsimo suteikti keliautojui, kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą, nurodytą sutarties 1. 1. 7. punkte.
 4. 3. Jei pagalba keliautojui yra reikalinga dėl priežasčių, kurios atsiranda dėl keliautojo tyčinių veiksmų ar aplaidumo, kelionių organizatorius turi teisę už tokios pagalbos teikimą imti atlygį, kurio dydis negali viršyti kelionių organizatoriaus patirtų faktinių išlaidų.
 5. 4. Keliautojas be nepagrįsto delsimo turi pranešti kelionių organizatoriui sutartyje nurodytais kontaktais apie bet kokį netinkamo sutarties vykdymo ar sutarties nevykdymo atvejį, jo pastebėtą kelionės metu ir nurodyti protingą terminą trūkumams ištaisyti. Jeigu trūkumus būtina ištaisyti nedelsiant, keliautojas neprivalo nurodyti termino.
 6. 5. Jeigu sutartyje nurodytos paslaugos teikiamos ne pagal sutarties sąlygas, kelionių organizatorius per keliautojo nustatytą protingą terminą privalo ištaisyti keliautojo nurodytus trūkumus, išskyrus kai to padaryti neįmanoma arba jei tai sukeltų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į trūkumų mastą ir į netinkamai suteiktų paslaugų, nurodytų sutartyje, vertę.
 7. 6. Jeigu kelionių organizatorius neištaiso trūkumų dėl sutarties sąlygų 6. 5 punkte nurodytų priežasčių, taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.7541straipsnio nuostatos dėl žalos atlyginimo.
 8. 7. Jeigu kelionių organizatorius per keliautojo nustatytą protingą terminą neištaiso trūkumų ne dėl sutarties 6. 5 punkte nurodytų priežasčių, keliautojas gali padaryti tai pats ir pareikalauti padengti būtinas išlaidas.
 9. 8. Jeigu kelionių organizatorius negali suteikti didelės paslaugų dalies pagal sutartį arba keliautojo sugrįžimo į išvykimo vietą paslauga nesuteikiama taip, kaip buvo susitarta, kelionių organizatorius privalo pasiūlyti keliautojui be papildomų išlaidų tinkamas alternatyvias paslaugas, kurių kokybė, jeigu įmanoma, būtų lygiavertė sutartyje nurodytai kokybei arba aukštesnė už ją, kad būtų galima toliau tęsti kelionę. Kai dėl siūlomų alternatyvų kelionė tampa žemesnės kokybės nei nurodyta sutartyje, kelionių organizatorius atitinkamai sumažina kelionės kainą.
 10. 9. Jei pasiūlytos alternatyvos nėra panašios į tas paslaugas, dėl kurių buvo susitarta sutartyje, arba, jei suteiktas kainos sumažinimas yra neadekvatus, keliautojas gali jų atsisakyti.
 11. 10. Jei nepakankama atitiktis iš esmės daro poveikį kelionės vykdymui, o organizatorius per keliautojo nustatytą pagrįstą laikotarpį padėties neištaiso, keliautojas gali nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio ir paprašyti sumažinti kainą ir (arba) atlyginti turtinę ir neturtinę žalą.
 12. 11. Jeigu nėra įmanoma pasiūlyti alternatyvų arba keliautojas atsisako pasiūlytų alternatyvų pagal sutarties 6. 9 punktą, keliautojas turi teisę į kainos sumažinimą ir (arba) turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą nenutraukiant sutarties.
 13. 12. Jeigu kelionė apima keleivių vežimo paslaugą, kelionių organizatorius šios sutarties 6. 9 – 6. 11 punktuose nurodytais atvejais be papildomo užmokesčio turi užtikrinti keliautojo grąžinimą į pradinę išvykimo vietą lygiavertės rūšies transportu arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka keliautojas, taip pat grąžinti keliautojui pinigus už nesuteiktas paslaugas.
 14. 13. Jeigu dėl nenugalimos jėgos kelionių organizatorius negali užtikrinti keliautojo grąžinimo taip, kaip numatyta sutartyje, kelionių organizatorius privalo apmokėti būtino apgyvendinimo, kurio kategorija, jeigu įmanoma, yra lygiavertė nurodytajai sutartyje, tam laikotarpiui, kiek trunka nenugalimos jėgos aplinkybės, bet ne ilgesniam kaip trijų nakvynių laikotarpiui kiekvienam keliautojui, išlaidas, išskyrus atvejus, kai kituose įstatymuose ar Europos Sąjungos teisės aktuose numatyti ilgesni laikotarpiai (pavyzdžiui, riboto judumo ir juos lydintiems asmenims, nėščiosioms ir nelydimiems nepilnamečiams, taip pat asmenims, kuriems reikia specialios medicinos pagalbos, jei keliautojas apie jo specialius poreikius praneša kelionių organizatoriui likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki kelionės pradžios).
 15. 14. Keliautojas turi teisę reikalauti, kad jam be nepagrįsto delsimo būtų atlyginta turtinė ir neturtinė žala šiais atvejais:
 16. 14. 1. jeigu dėl keliautojo nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per keliautojo nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų;
 17. 14. 2. jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba keliautojas jų atsisako pagal sutarties 6. 9 punktą;
 18. 14. 3. kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais.
 19. 15. Kelionių organizatorius neatsako už netinkamą sutarties įvykdymą, jeigu kelionių organizatorius įrodo, kad sutartis buvo netinkamai vykdoma dėl:
 20. 15. 1. keliautojo kaltės;
 21. 15. 2. trečiosios šalies, nesusijusios su paslaugų teikimu pagal sutartį, kaltės ir todėl nebuvo įmanoma žalos numatyti arba jos išvengti;
 22. 15. 3. nenugalimos jėgos.
 23. 16. Jeigu žala, išskyrus žalą, atsiradusią dėl keliautojo mirties, sveikatos sužalojimo, taip pat tyčinę žalą ar dėl didelio neatsargumo padarytą žalą, keliautojui padaroma teikiant sutartyje numatytą paslaugą, tačiau tą paslaugą teikia ne pats kelionės organizatorius, kelionės organizatoriaus atsakomybė už tokią žalą gali būti ribojama triguba kelionės kaina.
 24. 17. Keliautojo teisė gauti žalos atlyginimą ar teisė į kainos sumažinimą nedaro poveikio keleivių teisėms pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL 2004 L 046, p. 1), 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL 2007 L 315, p. 14), 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju (OL 2009 L 131, p. 24), 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2010 L 334, p. 1), 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2011 L 55, p. 1), ir pagal tarptautines konvencijas.
 25. 18. Pagal sutarties 6. 14 punktą kelionių organizatoriaus išmokėtas žalos atlyginimas arba pagal sutarties 3 skyriaus nuostatas kelionių organizatoriaus keliautojui suteiktas kainos sumažinimas ir pagal sutarties 6. 17 punkte nurodytus Europos Sąjungos teisės aktus ir tarptautines konvencijas išmokėtas žalos atlyginimas arba suteiktas kainos sumažinimas keliautojui išskaitomi vienas iš kito, kad būtų išvengta dvigubo žalos atlyginimo.
 26. 19. Keliautojui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

 1. APGYVENDINIMO PASLAUGŲ KATEGORIJA IR INFORMACIJOS TEIKIMAS
 2. 1. Apgyvendinimo paslaugų kategorija, vertinama žvaigždutėmis, yra nustatoma pagal priimančios valstybės taisykles, todėl kriterijai, pagal kuriuos suteikiama atitinkama kategorija kiekvienoje valstybėje gali skirtis.
 3. 2. Apgyvendinimo įstaigos skirtingų kambarių tipų nuotraukos, pateikiamos kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.airguru.lt, gali skirtis nuo kambario tipo, kuris yra įsigyjamas pagal šią sutartį.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 2. 1. Asmens duomenų valdytojas yra kelionių organizatorius, UAB „ORO GURU“, į.k. 303085667, Sodų g. 4, Vilnius, tel. +370 70022820, el. paštas info@airguru.lt. Kelionių organizatorius tvarko keliautojo asmens duomenis sutarčių sudarymo ir vykdymo, paslaugų teikimo ir atsiskaitymo už teikiamas paslaugas, keliautojo tapatybės tikrinimo, pretenzijų (reikalavimų) nustatymo ir nagrinėjimo 10 metų laikotarpyje, atsižvelgiant į privalomus senaties terminus, tikslais. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinamas Direktyva 95/46/EB )Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 6 straipsnio 1 dalies b) punktas, c) punktas, Civilinio kodekso 1.125 straipsnis.
 3. 2. Sutarties 8. 1 punkte nurodytais tikslais kelionių organizatorius tvarko šiuos keliautojo asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, mokėjimų duomenis (mokėtinas sumas, nepadengtus įsiskolinimus, mokėjimų istoriją, kt.) ir kitus keliautojo pateiktus duomenis bei kitą su šios sutarties sudarymu ir vykdymu susijusią informaciją.
 4. 3. Keliautojas susisiekęs su kelionių organizatoriumi ir kelionių organizatoriui nustačius asmens tapatybę, gali įgyvendinti šias savo asmens duomenų teises:
 5. 3. 1. gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
 6. 3. 2. susipažinti su kelionių organizatoriaus tvarkomais savo asmens duomenimis;
 7. 3. 3. reikalauti ištaisyti netikslius savo asmens duomenis ir papildyti neišsamius savo asmens duomenis;
 8. 3. 4. reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 9. 3. 5. reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 10. 3. 6. teisę į duomenų perkeliamumą;
 11. 3. 7. tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą;
 12. 3. 8. reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas ir toks sprendimas būtų peržiūrėtas.
 13. 4. Keliautojas, manydamas, kad jo asmens duomenų teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius LT-09310, tel. 8 5 2127532, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt.
 14. 5. Kelionių organizatorius siekdamas užtikrinti tinkamą sutarties vykdymą turi teisę perduoti keliautojo asmens duomenis kelionių organizatoriaus vardu ir (ar) jo nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims teikiantiems klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros, apskaitos ir kitas paslaugas. Kelionių organizatorius patvirtina, kad duomenų perdavimas vykdomas taikant saugumo priemones pagal atitinkamas sutartis su duomenų gavėjais.
 15. 6. Kelionių organizatorius taip pat gali pateikti keliautojo asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, policijai arba priežiūros institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti kelionių organizatoriaus teises arba kelionių organizatoriaus klientų, darbuotojų ir turto saugumą.
 16. 7. Kelionių organizatorius tvarko keliautojo asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
 17. 8. Keliautojas prisiima visą atsakomybę dėl kelionių organizatoriui pateiktų savo ir kitų keliautojų asmens duomenų (jei teikia) teisingumo ir tikslumo. Keliautojas, teikdamas, redaguodamas ar kitaip tvarkydamas duomenis (įskaitant savo ir (ar) kitų keliautojų asmens duomenis), užtikrina, kad turi teisę taip tvarkyti duomenis ir prisiima visą atsakomybę už dėl neteisėto tokių duomenų tvarkymo galinčius kilti kelionių organizatoriui ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius.
 18. 9. Detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir susijusias teises viešai skelbiama Privatumo politikoje kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.airguru.lt.

 

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 2. 1. Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo keliautojas turi be nepagrįsto delsimo raštu ar patvariojoje laikmenoje pareikšti sutartyje nurodytam kelionės vadovui, kelionių organizatoriaus vietiniam atstovui, kontaktiniam centrui ar kitai tarnybai, o jei šių nėra, – kelionių organizatoriui.
 3. 9. 2. Keliautojų pretenzijų kelionių organizatoriui dėl žalos atlyginimo už netinkamą sutarties vykdymą ar nevykdymą pateikimo senaties terminas yra dveji metai.
 4. 9. 3. Kelionių organizatorius privalo neatlygintinai išnagrinėti keliautojo kreipimąsi ir, kai nesutinka su keliautojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo keliautojo kreipimosi gavimo dienos, pateikti keliautojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Kelionių organizatoriui gavus pretenziją, turinčią trūkumų (pavyzdžiui, nepasirašytą, paduotą neturinčio teisės atstovauti asmens arba nepateikus tinkamą atstovavimą patvirtinančių dokumentų, nepridėjus pretenzijoje išdėstytų nusiskundimų pagrindžiančių įrodymų ar kt.), kelionių organizatorius turi teisę kreiptis į keliautoją su prašymu ištaisyti trūkumus. Terminas kelionių organizatoriaus rašytinio atsakymo pateikimui skaičiuojamas nuo keliautojo kreipimosi su ištaisytais trūkumais gavimo dienos. Kelionių organizatorius turi teisę pratęsti pretenzijos nagrinėjimo terminą ne ilgesniam kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpiui dėl svarbių priežasčių, pateikdamas keliautojui pranešimą patvariojoje laikmenoje.
 5. 4. Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galima pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.
 6. 5. Keliautojo kreipimasis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją neatima iš keliautojo teisės kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka su prašymu nagrinėti ginčą iš esmės.
 7. 9. 6. Keliautojo kreipimasis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją neatima iš keliautojo teisės kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka su prašymu nagrinėti ginčą iš esmės.
 8. 7. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.
 9. 9. 8. Jeigu sutartis sudaroma nuotoliniu būdu, kelionių organizatorius be nepagrįsto delsimo po sutarties sudarymo patvariojoje laikmenoje keliautojui pateikia sutarties kopiją arba sutarties patvirtinimą.
 10. 9. 9. Ne prekybai skirtose patalpose sudarytos sutarties kopija ar sutarties sudarymo patvirtinimas keliautojui pateikiami popierine forma arba, jei keliautojas sutinka, kitoje patvariojoje laikmenoje.

 

__________________________________________________________________________________________

Sutarties pasirašymas dar negarantuoja, jog keliautojo pasirinktam viešbučiui ir (ar) skrydžiui bus patvirtinta rezervacija. Apie rezervacijos patvirtinimą keliautojui bus pranešta atskirai. Nepatvirtinus rezervacijos, pasirašyta sutartis netenka galios. Keliautojas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą sudarydamas naują sutartį. Keliautojui atsisakius sudaryti naują sutartį, kelionių organizatorius turi grąžinti keliautojui įmokėtus pinigus už netekusią galios sudarytą sutartį.

Nesumokėjus sutartyje nustatyta tvarka nurodytos kelionės kainos ar jos dalies, sutartis netenka galios. Tokiu atveju keliautojas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą, iš kelionių organizatoriaus tuo metu siūlomų kelionių, sudarydamas naują sutartį. Keliautojui atsisakius sudaryti naują sutartį, keliautojas privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius 2.1.2 punkte nustatyta tvarka.

Keliautojas patvirtina, kad jis, prieš pasirašant šią sutartį, gavo rašytinį dokumentą (sutartį, katalogą, programą ar kitą kelionę aprašančią medžiagą) arba nuorodą į elektroninį dokumentą, kuriame išdėstyta visa su kelione susijusi informacija: apie apgyvendinimą, kelionėje teikiamas paslaugas, lankomas vietas, kelionės maršrutą, išvykimo ir grįžimo vietą, laukimo transporto stotelėse trukmę, transporto jungtis; transporto priemonę; kelionių organizatoriaus pavadinimą, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, kelionių organizatoriaus vietinio atstovo, kelionių vadovo, kontaktinio centro ar kitos tarnybos, kurie suteikia keliautojui galimybę greitai susisiekti su kelionių organizatoriumi ir su juo bendrauti, kreiptis pagalbos, keliautojui susidūrus su sunkumais, arba pateikti pretenziją dėl netinkamo sutarties vykdymo ar sutarties nevykdymo, vardą ir pavardę arba pavadinimą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, fakso numerį; bendro pobūdžio informaciją apie kelionės šalies paso ir vizos reikalavimus, įskaitant apytikslę vizos išdavimo proceso trukmę, ir informaciją apie su sveikata susijusius formalumus (informaciją apie valstybių, į kurias vykstama, užkrečiamųjų ligų epidemiologinę būklę, privalomas ir rekomenduojamas profilaktikos priemones, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo tvarką); informaciją, pagal kurią galima tiesiogiai susisiekti su nepilnamečius ar nepilnametį lydinčius asmeniu nepilnamečio buvimo vietoje, kai pagal kelionės sutartį, į kurią įtraukta apgyvendinimo paslauga, keliauja nepilnametis, kurio nelydi vienas iš tėvų arba kitas asmuo; informaciją neprivaloma arba privaloma draudimą išlaidoms, atsirandančioms keliautojui nutraukus sutartį, arba pagalbos, įskaitant keliautojo grąžinimą į pradinę išvykimo vietą, išlaidoms nelaimingo atsitikimo, ligos ar mirties atveju mokėti.

Keliautojas patvirtina, kad yra informuotas apie kelionių organizatoriaus internetinį puslapį www.airguru.lt.

Keliautojas patvirtina, kad išsamiai susipažino su pateikta sutartimi, jos priedais, ir suprato visas jos nuostatas bei informavo kitus keliautojus - naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi keliautojai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas. Keliautojas taip pat patvirtina, kad yra informuotas apie savo pareigą pateikti kitiems keliautojams visą po sutarties sudarymo kelionių organizatoriaus siunčiamą informaciją.

Sutarties priedai:  katalogas,  programa, kita kelionę aprašanti medžiaga.